Vouchery

Vyberte si partnerskou instituci v Brně

JIC | inovační voucher uplatníte ve spolupráci s jedním z 13 výzkumných center, jejichž seznam najdete v tabulce na této stránce.

Jak nejlépe postupovat?

  1. Promyslete si váš záměr a vyberte podle toho nejvhodnější instituci.
  2. Neváhejte se obrátit na kontaktní osoby v seznamu – od toho tam jsou.
  3. Uvedený kontakt vás už rychle spojí s tím správným výzkumníkem.

Možná vás inspirují i profilové listy špičkových vědecko-výzkumných institucí
a týmů
v jihomoravském regionu – podívejte se na BRNO RESEARCH NAVIGATOR.

Seznam kontaktů na brněnská centra vědy a výzkumu

Poskytovatel znalostíKontaktní osoby
MU  Mgr. Hana Půstová
pustova@ctt.muni.cz
549 495 896
RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
janouskovcova@ctt.muni.cz
549 494 654
VUT Ing. Dagmar Vávrová
vavrova@ro.vutbr.cz
541 144 223
Mgr. Martina Mahmoud
mahmoud@ro.vutbr.cz
541 144 230
MZLU Ing. Mgr. Jan Přenosil, Ph.D.
jan.prenosil@mendelu.cz
777 901 075
VFU Ing. Leona Sapíková
sapikoval@vfu.cz
541 562 004
BFU doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc.
alojek@ibp.cz
541 517 160
VFU doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
roth@iach.cz
532 290 171
VFU Ing. Jiří Dvořák Ph.D.
dvorak@ipm.cz
532 290 397
MU Ing. Bohdan Růžička, Ph.D.
ruzicka@isibrno.cz

541 514 349 (350)
Ing. Oldřich Sobotka, MBA
sobotka@isibrno.cz
541 514 351
MU Mgr. Ing. Petr Polanský
petr.polansky@cdv.cz
602 434 465
MU Mgr. René Samek, MSc., MA.
rene.samek@fnusa.cz
606 649 171
MU RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
turanek@vri.cz
 533 331 311

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Mgr. Ondřej Zmeškal
zmeskal.o@czechglobe.cz
  511 192 229
            

 Ing. Radek Holešinský
holesinsky@vustah.cz
  777243603

Jdi nahoru
Masarykova univerzita Vysoké učení technické Mendelova univerzita v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. Ústav fyzyky materiálů AV ČR, v.v.i. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Fakultní nemocnice u Svaté Anny Czech Globe Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Výzkumný ústav stavebních hmot
 

© 2015 Jihomoravské inovační centrum

powered by RedaQ

design by kreatura.cz

 
Inovační vouchery
Moderní řízení MM Průmyslové spektrum Enterprise Europe Network Ceitec